Slide thumbnail

Økt arbeidsglede, mindre stress og lavere sykefravær?

Det gode arbeidsliv har over 20 års erfaring i bevissgjøringsprosesser innen jobb- og karrierevalg, stressmestring og forebygging av sykefravær. Vi jobber ut fra en helhetlig tilnærming – og vi ser at det nytter.

Både bedriften og de ansatte vinner på et godt arbeidsmiljø hvor arbeidsgleden råder og de ansatte preges av helhjertet engasjement. Det er det som kalles det gode arbeidsliv. 

Det å inneha et godt arbeidsliv med en viss balanse mellom utfordringer og mestring i et godt sosialt fellesskap bidrar til økt produktivitet i bedriften og forebygger stress og sykefravær hos de ansatte. Både arbeidsgiver og den enkelte medarbeider har et ansvar for å få dette til.

Hvilke grep har dere tatt i din bedrift, og hva gjør du selv?

Aktuelt:


Vi hjelper bedrifter og privatpersoner:


Noen av våre andre kurs og arrangementer: