DET GODE SAMLIV

Ønsker du hjelp? Vi kan hjelpe dere til å se forholdet i et NYTT PERSPEKTIV. Send oss en mail eller ring oss.

Sykefravær skyldes ikke alltid egen sykdom eller skade, men kan også relateres til dårlige abeidsvilkår på jobben eller utfordringer i privatlivet. Mange sliter såpass mye i parforhold at det også går utover konsentrasjon og produktivitet i jobben. Det å leve med forskjeller kan i perioder i livet være svært utfordrende, men det positive er at man ofte utfyller hverandre i par-relasjonen.

På bakgrunn av dette har vi laget et kursopplegg med vekt på positivt samspill og god kommunikasjon i par-relasjoner.

Hos oss kan du få kunnskap om ulike personlighetstyper og teknikker for økt forståelse og bedre kommunikasjon. Vi har utviklet et undervisnings- og veiledningsopplegg basert på elementer fra PREP samlivskurs, anerkjennende kommunikasjon og preferanseverktøyet JTI (Jungs Typeindex) som viser den enkeltes personlighet og naturlige preferanser – fordi vi vet at:

  • Et godt samliv ofte bygger på et fundament av verdier man har felles.
  • Et felles fundament er nødvendig for å ikke ha for mye «friksjon» i hverdagen.
  • Hvordan du kommuniserer er et særdeles viktig virkemiddel for å sette ord på dine egne behov og oppnå det du ønsker i par-relasjonen.
  • En bevisstgjøringsprosess over tid (6 uker) gir mulighet for å gå i dybden i par-relasjonen.

Trykk her for priser og mer informasjon om individuelt kurs

Hva er viktig for deg og din partner – som par, i hverdagen?

Dersom dere som par ønsker å ta individuelt kurs hos oss ønsker vi som kursholdere en inntakssamtale i forkant av kurset. Skal man jobbe med forholdet for økt forståelse av hverandres personlighet med mål om å få det bedre sammen kreves det også en egen-innsats fra deres side. Det vil si å sette av tid til å gjøre noen små oppgaver mellom hver gang vi møtes, som en del av bevisstgjøringsprosessen som settes i gang. Da er også vi klare for å støtte dere i prosessen videre.

Kursopplegget – Det gode samliv

Avklaring av verdier

Verdiavklaring kan være nyttig dersom det oppstår gjentatte uoverensstemmelser på samme tema – det kan være barneoppdragelse, praktiske gjøremål i hjemmet, økonomi, prioritering av fritid etc.

Hvordan kommuniserer dere?

Der vi som par ofte mest «feiler» er måten vi kommuniserer på (eller fraværet av kommunikasjon) når vi ikke har et språk for egne behov. Det gode er at ved å lære seg en anerkjennende og oppmerksom måte å kommunisere på er det også i kommunikasjonen det er mest å hente!

Det å få hjelp til å anvende en kommunikasjonsmodell når det topper seg eller når ting ikke blir sagt, er ofte helt avkjørende for en felles forståelse av hverandres opplevelse av det som skjer rundt oss i hverdagen.

Personlighetstyper

Med preferanseverktøyet JTi (Jungs typeindex) kan man som par få avklart på hvilke områder man er forskjellige når det gjelder det som faller naturlig for den enkelte; om man er ekstrovert/introvert osv. og hvilke følger dette får i form av handling, adferd og kommunikasjon.

Særlig sensitiv?

Det kan være utfordrende dersom den ene eller begge i et parforhold er høysensitiv og lett blir overstimulert av mange inntrykk. Vi har en spesialkompetanse og bred erfaring fra arbeid med mennesker med dette karaktertrekket, også med coaching for par.

Trykk her for å les mere om faginnhold – Det gode samliv