Forebygging av stress og reduksjon av sykefravær

Når de ansatte er engasjerte og trives, synes det på bunnlinja. Forskning viser at arbeidsglede og et godt arbeidsmiljø bidrar til økt effektivitet og produktivitet. Ved å ivareta medarbeiderne investerer du i bedriftens fremtid.

Viktige forutsetninger for et godt arbeidsmiljø er at de ansatte får bruke talentene sine og jobbe med det de er gode på, at de kjenner sine styrker og utvikler sitt potensiale, og at de ser og respekterer forskjellene i egen og kollegers personlighet.

Det å inneha en forståelse for hverandres ulikheter fører ofte til en dypere aksept av hverandre som kolleger og bidrar i stor grad til bedre samarbeid på arbeidsplassen. Som leder vil du kunne dra nytte av de ansattes ulike potensiale bedre.

Å sørge for at medarbeiderne dine har de beste forutsetningene for å levere vil kunne redusere vesentlige stressfaktorer og virke forebyggende på sykefraværet.

Forebygging av sykefravær
Det kan være mange årsaker til at noen faller utenfor i arbeidslivet. Skader, sykdom, utbrenthet eller stressrelaterte plager som ikke blir tatt på alvor kan føre til kortere eller lengre tids sykefravær.

Noen bedrifter har et høyt sykefravær, hos andre er det ikke et problem – men det kan kanskje likevel være lurt å ta noen grep for å sikre et godt og sunt arbeidsmiljø og dermed sørge for at det heller ikke blir en utfordring i fremtiden. Økt trivsel og redusert sykefravær gir også som regel utslag i økt produktivitet.

Den gode nyheten er nemlig at i mange tilfeller kan relativt enkle grep bidra til et løft som gir bedre arbeidsmiljø, reduserer sykefraværet eller får sykmeldte raskere tilbake i jobb.

Vi har utviklet et program bestående av flere moduler som kan bidra til å gi arbeidsmiljøet et positivt løft og ikke minst forebygge og/eller redusere sykefraværet.

La oss ta oss av det
Oppfølging av sykmeldte er arbeidsgivers ansvar, men det kan kreve mye tid og ressurser. Det kan lønne seg å hente inn hjelp fra noen som har lang erfaring med å hjelpe sykmeldte tilbake til jobb.

De erfarne konsulentene i Det gode arbeidsliv kan være en ekstra ressurs for både den sykmeldte og arbeidsgiveren/HR-avdelingen. Gjennom en konstruktiv dialog og individuelt tilpasset avklaring og veiledning bistår vi til å finne gode løsninger for begge parter som en nøytral tredjepart med kompetanse på området.

Målet er å få den sykmeldte til å komme raskest mulig tilbake i jobb, og å kunne opprettholde arbeidsforholdet med eksisterende, tilpasset eller ny rolle. I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig å bistå den sykmeldte i en avklaringsprosess med å våge å tenke at et jobbskifte kan være det beste for egen fysisk eller psykisk helse.

Kontakt oss i dag for å høre mer om hvordan våre konsulenter i Det gode arbeidsliv kan bistå deg med fokus på forebygging av sykefravær og andre relaterte utfordringer knyttet til medarbeidere i din bedrift eller virksomhet.