Særlig sensitiv (høysensitiv)

Er du eller noen i dine omgivelser særlig sensitiv og lett mottakelig for inntrykk? Hvordan påvirkes vi av dette i livet generelt og i arbeidslivet spesielt?

Å være særlig sensitiv er ingen sykdom eller diagnose, karaktertrekket er en del av det spekteret som utgjør den normale, friske befolkingen. 15-20 % av befolkningen er ekstra sensitive, karaktertrekket sies å være medfødt. Men det er et karaktertrekk som ikke alltid blir forstått eller verdsatt, og høysensitive kan oppleve ekstra utfordringer i skole, familien, på arbeidsplassen og i personlige forhold. Sensitive mennesker er like intelligente, ressurssterke, kreative og givende mennesker som andre. Negativ respons og uforstand i omgivelsene kan imidlertid gjøre dem ekstra selvkritiske, og selvbildet kan ha blitt påvirket negativt.

Vårt mål er å gi særlig sensitive mennesker et større innblikk i sin karaktertrekket og flere verktøy for å bruke sin personlighet på en måte hvor de får utfolde seg bedre på jobb og i sosiale sammenhenger. Vi tilbyr ulike kurs med presentasjon av verktøy for å kunne leve bedre med sin sensitivitet, samt coaching og veiledning med fokus på utfordringer og muligheter rundt det å være særlig sensitiv. Kursene er også nyttige for familie og kolleger og andre som omgås høysensitive.

Sensitive personer – eller Highly Sensitive Persons – er mennesker med et mer fintfølende nervesystem enn det som er vanlig. Dette gjør dem mer mottakelige for inntrykk ved at informasjonen de mottar og behandler sanses på et dypere nivå. Av den grunn skal det mindre til før de begynner å produsere stresshormoner. Dette fører blant annet til at de kan bli lettere overstimulert og utmattet.

Den amerikanske psykolog og forfatter Elaine D. Aron er pioneren innen forskning på høysensitivitet hos mennesker som et karaktertrekk. Fenomenet er ikke noe nytt, den kjente sveitsiske psykiater Carl Gustav Jung beskrev i sin tid karaktertrekket som en medfødt sensitivitet.

Arbeid og karriere kan være utfordrende for særlig sensitive mennesker på grunn av tidspress og stadig høyere krav til tempo, effektivitet og omstilling i dagens samfunn. Særlig sensitive som ikke tar hensyn til sin personlighetstype kan risikere å bli utbrent og sykmeldt fra jobb.

Særlig sensitive mennesker har i forskjellig grad:
 • Sterk intuisjon
 • Et indre rikt liv
 • Lavere smerteterskel
 • Er lys-, lyd- og luktømtålige
 • Har et mer fintfølende nervesystem
 • Trenger mer søvn enn gjennomsnittet
 • Blir lett påvirket av andres smerter og følelser
 • Reagerer sterkere på støy, både fysisk og psykisk
 • Er ofte samvittighetsfulle og grundige i det de gjør
 • Blir lettere overstimulert, fordi de sanser mer enn andre
 • Føler seg ofte annerledes enn familie og nære relasjoner
 • Behandler ofte informasjonen de sanser på et svært dypt nivå
 • De registrerer andres sinnstilstand og stemninger sterkere enn andre

 

Dagens samfunn, med stadig flere og høyere krav til det enkelte individ enten i skole eller på jobb, fører til at mange sensitive blir utslitt og syke på grunn av stress. Det skal mindre til for at nervesystemet deres blir utmattet, og at kroppen dermed begynner å produsere stresshormoner.

Det kan være vanskelig for en person som er sensitiv å tilpasse seg. Man opplever liten forståelse, i tillegg kan man bli selvkritisk og selvbildet påvirkes negativt.

Både barn og voksne kan være særlig sensitive, og karaktertrekket er likt fordelt mellom kvinner og menn.

Vi tilbyr kurs, coaching og veiledning om høysensitivitet for privatpersoner eller tilpasset for foreninger, bedrifter eller andre virksomheter. Se vår kursoversikt eller ta kontakt for mer informasjon.