web analytics

Annette Lynne

Annette er gestaltcoach og har over 10 års erfaring med å veilede/coache mennesker i og utenfor arbeidslivet.

Hun er opptatt av å gi mennesker økt selvinnsikt, for at vi skal kunne utvikle oss og bli en større del av vårt potensiale. Hun liker å lede og samkjøre team/grupper, samt motivere gjennom en engasjert, tillitsvekkende og positiv væremåte, og hun møter sine medmennesker med åpenhet, ydmykhet og respekt.

Annette er  sertifisert på JTI og Teamkompasset.