Arve Semb Christophersen

Arve Semb Christophersen er regiondirektør i Arbeidstilsynet i Sør-Norge. Han er utdannet sivilagronom og har vært leder i offentlig virksomhet i mer enn 20 år, bl.a. 11 år som rådmann.