Nina Skar Aastad

Nina er NLP-coach og veileder og har mange års erfaring med temaet sensitivitet og arbeidsliv.

Hun er levende opptatt av mennesket som ressurs og at alle har et talent som er viktig å få utløp for også i arbeidslivet. Nina har jobbet individuelt med mennesker i lengre veilednings- og coachingløp siden 2007, og har spesialisert seg på karaktertrekket høysensitivitet.

Nina har erfaring som AKAN- representant og verneombud i kommunal sektor,  har utdanning i konsekvenspedagogikk og er sertifisert kursinstruktør i PREP samlivskurs ved Modum Bad. Sertifisert kursinstruktør gjennom Foreningen for høysensitive.