Individuelt kurs: Det gode samliv – å leve med forskjeller

Individuelt kurs for par som ønsker å få bedre forståelse og aksept av hverandre ved å lære om ulike personligheter og hvordan forskjeller slår ut i ulike sammenhenger. Kurset tar også for seg hvordan man kan bli tydeligere i kommunikasjonen og sammen finne løsninger på utfordringer.

Individuelt kurs: Kjenn deg selv

Det er lettere å forstå seg selv og andre når man lærer om ulike preferanser og personlighetstyper. Kjenn deg selv består av to timer kartlegging av dine naturlige preferanser i JTI (Jungs Typeindex) og en time oppfølging.

Særlig sensitiv – Avklaring og veiledning

Høysensitivitet: Individuell coaching og veiledning som kan avklare på hvilke områder du er sensitiv, gi større innblikk i din egen personlighet og tips til verktøy du kan bruke. Pakken består av 3 enkelttimer.

Coachingpakke uten JTI

Vi tilbyr en rabattert coachingpakke for deg som ønsker 5 timer eller mer med veiledning. Vår pakkepris er 6 timer individuelt skreddersydd veiledning etter ditt ønske, for prisen av 5 timer.

Coachingpakke med JTI

Coachingpakke (6 timer for prisen av 5) Står du foran et av ditt livs viktigste valg?  Ved å få coaching og veiledning hos oss vil sjansen for å gjøre riktige valg øke. Denne kan du bruke til hva du har behov for time for time, med øvelser  og oppgaver mellom timene. Du velger om du v