Individuelt kurs: Det gode samliv – å leve med forskjeller

På dette kurset vil dere som par kunne få en bedre forståelse og aksept av hverandre ved å lære om ulike personligheter, og hvordan forskjeller slår ut i ulike sammenhenger.

Dere vil også lære om hvordan dere kan bli tydeligere i kommunikasjonen dere i mellom, og hvordan dere kan løse utfordringer når de tårner seg opp og dere opplever at dere ikke når inn til hverandre.

Kurset er nyttig for alle par som opplever at de ønsker hjelp til å se seg selv og den andre i et nytt lys med støtte av en nøytral part.

I kurset inngår:

  • Preferanseverktøyet JTI (Jungs Typeindex) med datascore og undervisning med sertifisert instruktør. Verktøyet viser hvordan ulike personlighetstyper kan slå ut i samhandling og kommunikasjon i mellommenneskelige relasjoner.
  • Parsamtaler og undervisning med to instuktører, samt en-til-en coaching og veiledning etter det enkelte pars behov.
  • Konkrete verktøy som kommunikasjonsteknikk til ulike bruksområder i hverdagen.
  • Kartlegging og avklaring av den enkeltes verdier som grunnlag for en felles plattform i par-relasjonen.

 

Kurset avholdes med parsamtaler en gang pr. uke, og er lagt opp med egenrefleksjon og arbeid med ulike tema som bl.a. omhandler kommunikasjon, samspill og avklaring av forventninger. I forkant av kurset inngår en kort samtale med avklaring av behov og fokus på grad av motivasjon for å jobbe med og sette av tid til å gjøre øvelser mellom samtalene i kursperioden.

Kursholdere: Nina Skar Aastad og Kjell Carlsen. Begge er sertifiserte kursholdere i PREP samlivskurs fra Modum Bad. De har begge bred erfaring i kurs med par over en rekke år,

Tid: Avtales individuelt, 1 gang per uke, 6 ganger

Pris: Kr 8.900,-

Om du har spørsmål er du velkommen til å ringe oss på 400 22 600.

For påmelding, send mail til post@detgodearbeidsliv.no