web analytics

Individuelt kurs: Kjenn deg selv

Kjenn deg selv – få hjelp til å finne ut hva du naturlig er god på

Det er lettere å forstå seg selv og andre når man lærer om ulike preferanser og personlighetstyper. Det bidrar både til selvaksept, gode relasjoner og et godt arbeidsliv.

Lurer du på om du er introvert eller ekstrovert? Det kan ha mye å si når det gjelder hvilke typer arbeidsoppgaver du er best på og i hva slags arbeidsmiljø du oppholder deg i til daglig.

Kurset vil ha fokus på ditt spesielle talent (husk at du er unik!) og bidrag i arbeidslivet når det gjelder personlighetstype og hva som faller naturlig for deg.

Kurset Kjenn deg selv består av to timer kartlegging av dine naturlige preferanser i JTI (Jungs Typeindex) og en time oppfølging med dyktig veileder (cirka 1-2 uker senere).

Dersom du står overfor et jobbskifte kan det å få hjelp til å avdekke dine naturlige preferanser også bidra til å gi deg retning mot ny jobb, innhold i CV osv.

Er du arbeidsgiver og har medarbeidere som sliter med stress på arbeidsplassen, kan dette kurset ha en forebyggende effekt på sykefravær og bidra til å avdekke evt. behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Ved arbeidskonflikter kan det også være nyttig å se hvordan ulike mennesketyper agerer forskjellig ut fra hva som faller naturlig for oss, og hvordan vi tar ulike roller i forskjellige situasjoner.

Pris: 2 990,-

Om du har spørsmål er du velkommen til å ringe oss på 400 22 600.

For bestilling, send mail til post@detgodearbeidsliv.no

Vi gjør oppmerksom på at bestillingen er bindende.