Høysensitivitet – Avklaring og veiledning

kr 2.700

Høysensitivitet – Avklaring og veiledning (3 enkelttimer)

Timene tas enkeltvis, med rom for bearbeiding underveis. Her kan man kartlegge hva eller hvilke situasjoner som er mest utfordrende og få råd og tips i forhold til håndtering av ulike situasjoner.

I enkelttimene velger du om du vil ha fokus på jobb og karriere eller det som skjer i livet for øvrig. I pakken inngår også en selvtest relatert til arbeidsliv.

Pris: 2 700,-

En coachingtime varer normalt i 1 – 1,5 time, etter behov.

Additional Information

Date

28 Feb 2014 09:30