web analytics

Her er våre veiledere

Vi er en dedikert gjeng som brenner for å hjelpe andre og skape gode resultater. Her finner du kjerneteamet hos Det gode arbeidsliv. I tillegg samarbeider vi også med andre høyt kvalifiserte veiledere og coacher.

Elisabeth Hvesser

Elisabeth Hvesser er utdannet NLP Master Coach, og har mange års erfaring som kursholder, coach og veileder for mennesker i og utenfor arbeidslivet. Fra tidligere er hun utdannet Bedriftsøkonom fra BI med 18 års erfaring fra dagligvarebransjen og som leder i blant annet en av Norges største dagligvarebutikker.

I veiledning er Elisabeth opptatt av å se hele mennesket og hjelper deg å kartlegge behov, kompetanse, personlige egenskaper, motivasjon, interesser og verdier. Hun er JTI- sertifisert, og vil med empati, god menneskelig innsikt og en motiverende tilnærming kunne veilede deg gjennom krevende endringsprosesser, samt bistå i arbeid med jobbsøking og karriereskifte.

Kjell Carlsen

Kjell har mer enn 20 års toppledererfaring fra små og mellomstore bedrifter med operativt ansvar innen ledelse, markedsføring, personal/HMS og strategiutvikling. Han har bred erfaring fra arbeid med enkeltmennesker i organisasjoner og i oppdrag som konsulent.

Kjell liker å kartlegge, arbeide og gjennomføre menneskelige og organisasjonelle endringer. Han er utdannet sivilingeniør/Master of Science fra NTNU. Han er i tillegg utdannet innen organisasjon, ledelse, pedagogikk, gestaltpsykologi og coaching. Sertifisert kursinstruktør i PREP samlivskurs ved Modum Bad. Sertifisert kursinstruktør gjennom Foreningen for høysensitive.

Nina Skar Aastad

Nina er NLP-coach og veileder og har mange års erfaring med temaet sensitivitet og arbeidsliv.

Hun er levende opptatt av mennesket som ressurs og at alle har et talent som er viktig å få utløp for også i arbeidslivet. Nina har jobbet individuelt med mennesker i lengre veilednings- og coachingløp siden 2007, og har spesialisert seg på karaktertrekket høysensitivitet.

Nina har erfaring som AKAN- representant og verneombud i kommunal sektor,  har utdanning i konsekvenspedagogikk og er sertifisert kursinstruktør i PREP samlivskurs ved Modum Bad. Sertifisert kursinstruktør gjennom Foreningen for høysensitive.

Ragna Vikøren

Ragna Vikøren er utdannet jurist. Hun har senere utdannet seg som Erickson Certified Professional Coach og har en internasjonal sertifiseringsgrad i coaching (ICF-PCC). Ragna har allsidig arbeidserfaring fra både offentlig og privat sektor, bl.a. som personalsjef, leder og senere coach og kursinstruktør.

I dag arbeider hun med karriereveiledning, personlig utvikling og kompetanseutvikling. Hun har en sterk evne til å oppnå god kontakt med ulike typer mennesker, motivere til endring og tro på egne ressurser. Ragna er JTI- sertifisert.

Mona Olsen

Mona er biopat, NLP-coach og veileder, og har mange års erfaring innen motivasjon, endringsprosesser og stressmestring. Hun har også 17 års erfaring fra markedsføring, salg og ledelse i det private næringsliv.

Mona er grunnleggende opptatt av «det hele mennesket» og brenner for at alle kan bli den beste utgaven av seg selv. Hun har gjennom kurs, workshops og individuelle samtaler bistått flere hundre personer i å få frem sitt beste potensiale.

Mona er alltid levende tilstede og møter hver enkelt med interesse og respekt.

Håvar Willadsen

Håvar har jobbet med karriereveiledning siden 2009 og er JTI-sertifisert.

I sitt arbeid med mennesker som er i omstillingsprosesser knyttet til sine yrkesliv, har han høstet mange erfaringer og lært mye om hvordan utfordringer kan møtes og løses på gode måter.

Håvar er utdannet innen sosialantropologi og psykologi, noe han har stor nytte av i jobben sin som til stor del handler om å forstå og formidle hva som skjer inne i den enkelte person og mellom mennesker når de møtes – både i jobbsammenheng og i andre sammenhenger. Håvar er opptatt av å se og bygge videre på det unike ved hvert menneske.

 

Annette Lynne

Annette er gestaltcoach og har over 10 års erfaring med å veilede/coache mennesker i og utenfor arbeidslivet.

Hun er opptatt av å gi mennesker økt selvinnsikt, for at vi skal kunne utvikle oss og bli en større del av vårt potensiale. Hun liker å lede og samkjøre team/grupper, samt motivere gjennom en engasjert, tillitsvekkende og positiv væremåte, og hun møter sine medmennesker med åpenhet, ydmykhet og respekt.

Annette er  sertifisert på JTI og Teamkompasset.

Wenche Adele Dyrud

Wenche har praktisert mindfulness innenfor forskjellige tradisjoner siden midten av 80-tallet. Hun er sertifisert MBSR mindfulnessinstruktør med studier fra IMA. Wenche har undervist i mindfulness som stress – og livsmestring i næringslivet, i offentlig og privat sektor og for grupper med ME og utbrenthet.

Hun er utdannet homeopat MNHL og kognitiv coach fra HiH og har jobbet med veiledning og coaching av mennesker individuellt og i grupper i mer enn 30 år. Wenche tror vi alle har ressurser og potensial til å leve fullverdige og meningsfylte liv om vi også lar tilstedeværelsen og stillheten i oss selv få bli en del av hverdagen.

Vibeke Hammer

Vibeke Hammer har selv kjent på det å falle ut av arbeidslivet. Hennes engasjement ligger i å lære deg en god selvhjelpsteknikk – Lev, Nå- dine mål.

Vibeke har hjulpet mange som har falt ut av arbeidslivet tilbake, ledere og medarbeidere til å styrke seg selv og prestere bedre.

Hun er utdannet fra Nasjonalt institutt for Kognitiv Terapi, Phil Parkers Institute i London, Bedriftsøkonomisk Institutt, Norges Markedshøyskole, Oslo Ingeniørhøyskole og gjennomført ABB AS Lederutviklingsprogram, og har bred erfaring fra næringslivet som daglig leder, leder for forretningsutvikling, markedsjef og prosjektleder.